مدیریت و پشتیبانی

Management and support

مشاورین سازمان ز.ت.ب

Organization Consultants

امنیت سازمانی

Organization Security

امنیت و پشتیبانی ز.ت.ب

حفاظت و امنیت بستر
Protection and security

همکاری با حفاظت اطلاعات کشور.

همکاری با پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا .

همکاری یا قوه قضاییه در جهت پیگیری مشکلات ناشی از نشر صفحات ، خارج از مقررات .

دفتر مرکزی

دفتر مرکزی شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت قزوین : جاده باراجین – پارک علم و فناوری – طبقه یک – واحد زنجیره تامین بهشت

فروشگاه مرکزی

شعبه عرضه محصولات کشاورزی قزوین : چهارراه طالقانی – مجتمع تجاری خلیج فارس پلاک یک – مجموعه پارادایس

مرکز آموزش

دفتر آموزش و خدمات شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت قزوین : چهارراه طالقانی – مجتمع تجاری خلیج فارس – طبقه دوم – واحد 221