کود کامل 20-20-20+TE پرینوا

کود کامل NPK TE+20-20-20 پرینوا تحت لیسانس مکزیک در بسته بندی 10 کیلوگرمی

تلفن تماس : 09108158030 مهندس مصطفی قدیری مشاور ارشد صنایع کشاورزی

در صورت نداشتن قیمت

با تکمیل فرم زیر شما را با یک تولید کننده و یا نماینده متصل خواهیم کرد .
    جهت بدست آوردن اطلاعات و مشاوره در خصوص محصول با شماره 09108158030 مدیر بازرگانی و صادرات تماس حاصل نمایید .